Return to Article Details معالجة المعلومات وفق البرمجة اللغویة العصبیة وأثرھا في تعلم مھارة التصویب من القفز عالیا Download Download PDF